06 - 55 53 61 29 info@meekinterieur.nl

Privacybeleid

Hier vind je de privacy verklaring van MeeK interieur. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door MeeK interieur.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Maureen Klaassen, MeeK interieuradvies

MeeK interieur

Je leest op dit moment de privacy verklaring van MeeK interieur. MeeK interieur is een interieuradviesbureau die zich richt op particulieren. Denk hierbij aan het geven van advies omtrent indeling, kleuren, materialen, verlichting en styling. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door MeeK interieur verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door MeeK interieur, neem dan gerust contact op!

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door MeeK interieur. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met MeeK interieur via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van je vraag of wens.

2. Analytics
De website van MeeK interieur verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ontvangers

De gegevens die MeeK interieur ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:
1. Vimexx
De e-mail van MeeK interieur wordt gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door MeeK interieur, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten,tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door MeeK interieur of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar VersGemerkt. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van MeeK interieur privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij MeeK interieur vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met MeeK interieur. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door MeeK interieur.
3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij MeeK interieur opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient MeeK interieur al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MeeK interieur vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MeeK interieur niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
6. Recht op stop gegevensgebruik
Wil jij niet dat MeeK interieur jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@meekinterieur.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort – ID bewijsnummer en BSN – onleesbaar zijn gemaakt.

Plichten

MeeK interieur verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van MeeK interieurl. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met MeeK interieur met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

MeeK interieur behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MeeK interieur dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MeeK interieur te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.

Pin It on Pinterest